Πιστοποιήσεις

Πρωτοπόροι και χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα, φροντίζουμε οι προμηθευτές μας να συνοδεύουν τα προϊόντα με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ISO – H.A.C.C.P.

Στα εργαστήρια της Hellas Dust Control πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι των ειδών μας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο διεθνών προδιαγραφών ISO και EDCA European Dust Control Association.

ISO 9001:2015

Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο ποιότητας.

Καθορίζει ποιες είναι οι καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

HELLAS DUST CONTROL ISO 9001:2015

EDCA

EDCA - European Dust Control Association